Welkom bij Hi5

Stichting DutchVersity/Hi5 

In februari 2008 heeft Dionne Abdoelhafiezkhan de Stichting DutchVersity/Hi5 opgericht vanuit een idealisme dat het mogelijk is om verandering te brengen in het doen en laten van individuen en organisaties. Dat idealisme is inmiddels op meerdere vlakken realiteit geworden, maar op sommige vlakken (nog) niet. Maar toch is het tijd om als stichting te stoppen en het idealisme op een andere manier vorm te geven…

De stichting is op 1 juli 2013 officieel als organisatie gestopt, maar de ideologie en enkele activiteiten zullen op twee manieren voortgezet worden.
- Business & Fun Promotions zal jaarlijks de Martin Luther King / Hi5 Award blijven uitreiken
- IZI Solutions is een bedrijfskundige doorstart van Stichting DutchVersity/Hi5, waarbij enkele activiteiten in dezelfde
  lijn maar professioneler worden voortgezet o.a. met behulp van de zelfontwikkelde Hi5 methodiek©


Achtergrond informatie stichting

De grote ergernis zat in de vele verzuilingen binnen de maatschappij, het stoppen van mensen in hokjes en de slachtofferrol die men zich zelf ook aan sprak. Ze kwam al snel achter de vicieuze cirkel waar we in leven. "Men heeft vooroordelen en zit een slachtofferrol door gebrek aan kennis die o.a. gevoed wordt door de media en politiek, bewust/onbewust dat is niet de issue". Zo kwam DutchVersity/Hi5 op de 3 ‘evils’ van Martin Luther King (armoede, racisme en geweld), waarbij wij geloven dat als je iets wilt veranderen je het systeem moet bevechten en niet een bepaald persoon." Kort na de oprichting, werd de stichting de eerste en enige officiële partner van het Martin Luther King Center (Atlanta, Georgia, USA).

Vooral jongeren maken (nog) geen optimaal gebruik van de kansen en mogelijkheden die hun talenten hen biedt, omdat ze simpelweg niet weten wat hun talenten/mogelijkheden zijn. Er wordt wellicht teveel vertrokken vanuit een slachtofferrol, dat je niet alles kunt bereiken wat je wilt omdat je denkt dat je leeftijd, je achtergrond, je geloofsovertuiging, etc. je beperken. Maar het is onzin! Waar je vandaan komt heb je misschien niet bepaald, maar waar je naar toe gaat bepaal je wel degelijk zelf. Alleen jongeren hebben te weinig rolmodellen in ons vizier die daar een levend bewijs van zijn. Daarnaast vertrekken organisaties teveel vanuit vooroordelen, maar laten jongeren het te veel toe om in een bepaald hokje gestopt te worden. De volgende zin was één van de eye-openers die mij tot actie over deed gaan: “you move from a label to a leader by freeing yourself from limitations, by busting out of your box” – Stedman Graham 


Hi5 Methodiek©

Binnen de Hi5 methodiek© staat bewustwording van persoonlijke ontwikkeling centraal. De zelfontwikkelde Hi5 methodiek is een ontwikkeltraject om een ieder te laten excelleren in datgene waar hun talent ligt. PASSIE
De duim staat voor wees positief en weet wat je passie is.

 

 

 


FOCUS
Met je wijsvinger volg je de richting naar jouw droom en kies je je eigen dream team uit.

 

  
OVERZICHT
De middelvinger is de langste vinger, deze is er om het overzicht te behouden en ervoor zorg te dragen dat je te allen tijde met kop en schouders boven de rest uit steekt.

 
BETROUWBAARHEID
De ringvinger staat symbool voor trouw en betrouwbaar zijn aan jezelf, je sociale omgeving maar vooral aan je eigen droom. 

 

 


KENNIS
De pink staat voor ‘altijd bij de pinken zijn’ oftewel blijf jezelf ontwikkelen.

 

 


Resultaten

- Eerste en enige officiële partner van The Martin Luther King Center, Atlanta USA
- (Inter)nationaal (h)erkend kennishuis (o.a. door het Organization for Economic Cooperation and Development, SCP,
  Europese Commissie e.a.); 
- Platform voor werkgevers en werkzoekende (Resultaat vanaf ons bestaan 2.680 leer-, stage- en arbeidsplaatsen)
- Officieel onderdeel van curriculum op diverse scholen;
- Vraag en aanbod op nieuwe verfrissende manieren bij elkaar gebracht;
- Uniek compleet format op FunX Radio waarin wekelijks leren en verbinden centraal staat;
- Jongerenwerkloosheid in diverse gemeenten verlaagd
- Re-integratieprogramma heeft een duurzame slagingspercentage van 86%;
- Strategische samenwerkingen met diverse triple A organisaties;
- De Europese Commissie heeft de Hi5 methodiek© als input gebruikt in aanbevelingsrapportages naar diverse
  regeringen.

 
 
                   Over Hi5                   Doneren                   Contact                   Privacy                   Copyright