Welkom bij Hi5

Hi5 COPYRIGHT NOTICE

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Hi5 en het logo van Hi5.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij DutchVersity / Hi5 (onderdeel van The King Movement Foundation) hierna aangeduid als: "Hi5". Hi5 behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Hi5 en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hi5 is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Hi5 heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Hi5, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Hi5 heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

 
                   Over Hi5                   Doneren                   Contact                   Privacy                   Copyright